zaterdag 15 april 2017

Paasmusical "Rabboeni" (Over Doop, Dood en Opstanding)


Video registratie van deel 5 van de musical "Rabboeni"

in 2012 uitgevoerd door Musicalgroep Urk.

Deel 4 van de musical "Rabboeni" Dit deel bevat de scenes: Jezus bij Pilatus - Jezus bij Herodes - Jezus opnieuw bij Pilatus, de liederen: Kruisig Hem (Frits van der Sloot) - Maria’s lied (Janneke Baarssen) , vervolgens de scene "Aan het kruis" , met het lied: "Denk ook aan mij" (Hendrik de Boer) en tot slot de scene "Het overlijden" .

Klik door voor de volledige videoregistratie (5 delen) over Doop , Dood en Opstanding.Deel 1
Lied:  Ik geloof in Jezus
De vergissing van Salome -  In gesprek met de Farizeeërs - De doop van de vrouw
Lied:  Water op mijn voorhoofd (Ilse Post)
De getuigenis van Johannes - Verlost van demonen
Lied:  Rabboeni (Harriëtte Kuyt)


Deel 2
Jezus bij Maria en Martha - Het hoofd van Johannes
Lied:  Regen verwacht (Ilse Oost)
Opwekking van Lazarus - Zuivere nardusolie
Lied: Tranen stromen uit mijn Hart (Alie van den Berg)
De intocht
Lied: Als Jezus Koning is (Edzo de Vries, Frits van der Sloot)

Deel 3
Het begin van een plan - De gang naar de Synagoge
Lied:  Heer wat doet U met mij Backing Vocals + Band
De vluchteling -  Het verraad
Lied: Verraadde ik met een kus (Theo Cleveringa)
De verloochening
Lied: Ik blijf altijd bij U (Edzo de Vries)

Deel 4
Jezus bij Pilatus - Jezus bij Herodes - Jezus opnieuw bij Pilatus liederen: Kruisig Hem (Frits van der Sloot) - Maria’s lied (Janneke Baarssen) Aan het kruis lied: "Denk ook aan mij" (Hendrik de Boer) Het overlijden

Deel 5 
Het lege graf
Lied:  Mijn Zoon (Janneke Baarssen)
Het lege graf
Lied:  Eerst was U er niet (Harriëtte Kuyt)
Nu
Lied: Het Avondmaal (Edzo de Vries)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgers